“Lian Boel” 3 banden toernooi

Smitje organiseert Lian Boel 3 Bandentoernooi

Ter nagedachtenis aan Lian Boel, de eerder dit jaar overleden caféhouder van Café ’t Smitje, wordt begin 2019 een 3 bandentoernooi georganiseerd. Het toernooi begint op 8 januari en eindigt op donderdag 7 februari 2019. Er is een open inschrijving en in de eerste ronde speelt iedereen 2 partijen in een poule van 3 deelnemers. Daarna wordt er volgens het knock-out systeem gespeeld. Op de finale dag wordt om de 1e t/m 4e plaats gestreden.
In de voorronde en in de knock-outfase wordt, zolang een van de spelers zijn vereiste punten niet heeft gemaakt,  tot maximaal 40 beurten gespeeld. In de finale wordt net zo lang gespeeld tot een van de spelers zijn puntentotaal heeft bereikt. Het minimum te maken caramboles is 12. Inschrijven kan bij Café ’t Smitje. Je kan ook contact opnemen met

  • Petra Bouman         0105923991

  • Willem Zuiderwijk   0650662208

  • Jan van der Maarel 0610402068.

Opzet van het toernooi:

•  Het Lian Boel open driebandentoernooi telt 48 deelnemers, ingedeeld in 16 poules van 3 spelers.
•  In elke poule wordt een halve competitie gespeeld, dus ieder speelt 2 partijen.
•  Het maximum aantal beurten tijdens de voorronden en kwartfinales is 40. Wanneer beide spelers nog niet uit zijn, bepaald het moyenne-percentage wie er winnaar is.
•  Het aantal wedstrijdpunten (winst=2,remise=1,verlies=0) bepaalt de eindstand in een poule, bij een gelijk aantal punten beslist het moyennepercentage. Wanneer dit ook gelijk is. dan       wordt via een shoot-out de eindstand bepaald.
•  Na de 1e ronde spelen we volgens het zogeheten knock-out systeem. Als een party onbeslist eindigt, beslist het percentage gemaakte caramboles over alle gespeelde partijen. Als het      dan ook gelijk is, volgt een shoot-out, dat wil zeggen wie maakt de hoogste serie van acquiet.
•  de nummers 1 en 2 van de poule gaan door naar de tweede ronde
•  de winnaars van de 2e ronde gaan door naar de 3e ronde enz.
•  indien noodzakelijk wordt een beste verliezer toegevoegd aan de winnaars. Deze verliezer heeft van alle verliezers in dezelfde ronde het hoogste moyenne percentage berekend over       alle gespeelde partijen.
•  De laatste 4 winnaars spelen halve finale en de winnaars daarvan de finale,
de verliezers spelen om de 3e en 4e plaats.
•  Wanneer een deelnemer zich tijdens de poulewedstrijden uit het toernooi moet terugtrekken, gaan beide anderen uit de poule door naar de 2e ronde, zij spelen dan tweemaal tegen      elkaar om de poule-winnaar aan te wijzen.
•  Als een deelnemer zich later uit het toernooi moet terugtrekken ,dan gaat zijn eerstvolgende tegenstander door.
•  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

 

Moyenne bepaling:

Het aantal te maken caramboles: 

Het aantal te maken caramboles is afhankelijk van het moyenne.
Uitgangspunt is 40 x moyenne met een minimum van 12.
Voor spelers met een bondsmoyenne bij de KNBB, wordt dat moyenne gehanteerd.
Voor spelers zonder bondsmoyenne zal het door hen opgegeven moyenne door de toernooicommissie worden beoordeeld en zo mogelijk aangepast.

De toernooi commissie

Ballen vast:
Wanneer je speelbal vastligt tegen een andere bal dan heb je de volgende opties:
a) je speelt via de andere bal
b) je speelt van los
c) de 2 vastliggende ballen worden opnieuw opgelegd

 

Ligt je speelbal vast tegen rood dan komt de speelbal op de beneden acquit (afstootplek) in het midden en de rode bal op de bovenacquit (in het midden)

 

 

 

 

 

 

Ligt je speelbal ligt vast tegen andere witte (of gele) bal dan komt de speelbal op de beneden acquit (afstootplek) in het midden en de andere witte (gele) bal naar op de midden acquit van het biljart.

 

 

 

Inschrijven:

Download het inschrijfformulier en stuur het ingevulde formulier naar Jan van der Maarel of naar een van de andere emailadressen die op het inschrijfformulier staan. Op het formulier kun je de dagen en/of tijdstippen aangeven wanneer je niet kunt. Lukt het niet om het inschrijfformulier te downloaden, stuur dan een email naar Jan van der Maarel, je ontvangt dan het inschrijfformulier. als je dat in vult en weer terug stuurt, doe je mee. (janmaarel1948@gmail.com)